Skontaktuj się z nami, dopasujemy ofertę dla Ciebie.
tel. 505 114 380 * e-mail: euro@europrintmedia.com.pl

Specyfikacja

Specyfikacje / Druk offsetowy

 • Na podstawie przysłanego do nas pliku e-mailem ( do 5 Mb) lub na konto FTP, ewent. dostarczonego nośnika CD-Rom / DVD-Rom wykonamy impozycje czyli montaż elektroniczny: przygotujemy pracę do druku w technologii CTP, uprzednio wykonując odbitkę próbną (proof cyfrowy) z dokładnym odwzorowaniem kolorów.
 • Najbardziej zalecana forma plików to PS (PRN) lub PDF wygenerowany tylko za pomocą programu Adobe Distiler od 5.05 do poziomu PDF 1.4 w wysokiej rozdzielczości: zalec. 300 dpi, rozmiar 1:1 w postaci wektorowej lub bit mapy ( kompresja obrazków ZIP )
 • Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy ripowaniu w przypadku plików PDF generowanych bezpośrednio z programu Corel DRAW, Adobe: Illustrator, InDesigne, Photoshop, QuarkXpress.
 • Wszystkie prace będą sprawdzane i monitorowane przy wykorzystaniu oprogramowania Pdf Preflighter i Pdf Organizer.
 • Prace zapisywać w formie wycentrowanej (te same marginesy od pola zadruku) ze zdefiniowanym formatem netto – TRIM. Zadać punktury (pasery), dodać spady po 3mm, oznaczyć znaczniki cięcia lub linie bigowania. Obszar wolny od tekstu min. 3mm do wewnątrz od linii cięcia.
 • Prace zapisane w CMYK-u bez elementów RGB, kolory dodatkowe (SPOT) opisane wg tabeli Pantone muszą mieć zalewki w momencie, gdy zachodzą na inne kolory. Kolor czarny 100% „nadrukowany” lub z wybraniem pod czarnym z zadanymi zalewkami.
 • Teksty zamieniać na krzywe lub załączyć krój pisma wewnątrz dokumentu.
 • Wykrojnik i lakier UV wybiórczy w pracy kompozytowej zadać jako kolor dodatkowy, a w przypadku lakieru UV kolor ten musi być nadrukowany.
 • Nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków.


Specyfikacje / Druk cyfrowy

 • maksymalny format zadruku 450 mm x 320 mm /efektywny 440 mm x 310 mm/
 • maksymalna gramatura 350 g/m2
 • skala 1:1
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK
 • prace przyjmujemy zapisane jako PDF, TIFF
 • w przypadku kolorowego druku przy użyciu czterech kolorów CMYK, nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK (euroskala), gdyż wszystkie kolory Pantone lub RGB zostaną przekonwertowane automatycznie na CMYK, co może spowodować zmianę kolorystyki
 • rozdzielczość pliku powinna wynosić pomiędzy 150-300 dpi, wyższa niż 300 dpi – nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku
 • powiększamy rozmiar użytku o spady 3 mm ze wszystkich stron poza obszar cięcia /format netto/
 • prace powinny być wycentrowane na stronie
 • ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od lini cięcia
 • w przypadku dokumentu wielostronicowego (np. książka, katalog, folder) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku, najlepiej PDF, jedna strona po drugiej.
 • cała praca powinna zawierać pliki jednego typu /kompozyt lub separacja/
 • w szczególnych przypadkach wymagana będzie praca w rozkładówkach
 • do prac nie zawierających paginacji /numerów stron/ należy dosłać makietę z kolejnością stron w formie papierowej lub elektronicznej /w PDF/
 • czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane /Overprint/
 • na pracy nanieść punktury do cięcia, pozostałe znaczniki automatycznie dostawi program do impozycji
 • pliki z lakierem wybiórczym powinny być przygotowane na osobnej stronie lub na tej samej jako dodatkowy kolor i mieć 100% pokrycia
 • w przypadku opraw klejonych i szyto-klejonych 2 i 3 strony okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 4-5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne , korekta /zdublowania obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony/ powinna być uwzględniona w pliku /drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony/
 • w przypadku maszynowego klejenia składki w grzbiecie /na złamywarce/ minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić 6 mm
 • w oprawie zeszytowej występuje zjawisko wypychania składek, należy w programie do składu tekstu zwiększać margines zewnętrzny poszczególnych stron kolejnych składek


Specyfikacje/Druk szerokoformatowy 

 • Nasze plotery wielkoformatowe /solvent/ pozwalają, w zależności od użytych mediów na druk do szerokości 5 m
 • Drukujemy na papierach, foliach, banerach, płytach PCV, płótnie /z oczkowaniem plus opaski zaciskowe/
 • Istnieje możliwość laminowania wydruków folią błyszczącą lub matową w celu zwiększenia jakości i przedłużenia trwałości druku
 • Formaty wyjściowe plików do druku:
  - TIF skala 1:1, przestrzeń kolorów CMYK, kompresja LZW
  - JPG skala 1:1, przestrzeń kolorów CMYK, kompresja Photoshop:8, CorelDRAW: 80%
 • Wszystkie prace wysyłamy w skali 1:1 /przy bardzo dużych formatach dopuszczalne jest wysyłanie w innej skali ale należy to odnotować w uwagach przy zamówieniu, nie umieszczać w plikach paserów, nadlewek
 • Projekt powinien się znajdować na jednej stronie /np. jeśli zamawiamy dwa bannery 200x100 cm to powinny być zapisane w oddzielnych plikach
 • Wszystkie prace zapisujemy w przestrzeni CMYK /RGB, CIE może odbiegać od zamierzonego efektu końcowego
 • Rozdzielczość i rozmiar plików w odróżnieniu od druku offsetowego nie wymaga 300 dpi…zalecamy:
  - siatki mesh i folie OWW do 50 dpi /przy dużych formatach o wielkości kilkunastu metrów kwadratowych do 10dpi/
  - bannery do 70 dpi /roll-up 100 dpi/
  - papier blueback 70 dpi
  - fototapeta do 100 dpi
  - folie i papiery premium 70 dpi
 • Wycinanie ploterowe folii po obrysie /format CorelDRAW do wersji X5, jeśli druk jest do spadu dołożyć nadlewki min. 2 mm z każdej strony, w przypadku większej ilości takich samych naklejek przygotować tylko jeden użytek ze spadami i określić ilość na zamówieniu